Terug

Kraamkamer voor nieuwe olympische medailles

Vorige / volgende:

Interview Mark Versteegen door Ad MaatjensEind mei werd het TEAMKPN Sportfonds geïntroduceerd, een maatschappelijk initiatief van KPN om sportteams van de minder bekende topsporten in ons land te steunen. Elk jaar stelt het TEAMKPN Sportfonds maximaal 200.000 euro beschikbaar aan één of meerdere sportprojecten. Mark Versteegen, directeur sponsoring bij KPN, gaat in op de achtergronden, het unieke en de toekomst van het fonds.

Wat is de overweging geweest van KPN om het TEAMKPN Sportfonds op te richten?

"Als hoofdsponsor van het schaatsen en partner van de Eredivisie behoort KPN al bijna zes jaar tot de grootste sponsors van Nederland. Na de successen van deze sponsorships richt KPN zich met het Sportfonds nu ook meer op maatschappelijke sportsponsoring. De afgelopen jaren heeft KPN namelijk tientallen sponsorverzoeken ontvangen die we vanuit ons beleid niet konden steunen. Met de komst van het TEAMKPN Sportfonds kiest KPN er nu voor om sportteams met beperkte middelen en die niet ondersteund worden door NOC*NSF te helpen op hun weg naar uitzonderlijke sportprestaties. Bijvoorbeeld de Nederlandse basketballers die zich voor het eerst in 25 jaar voor het EK hebben geplaatst of de waterpoloërs die onder de bezielende leiding van coach Robin van Galen op weg zijn naar kwalificatie voor Rio. Juist voor steun aan dit soort teams is het TEAMKPN Sportfonds opgericht."

Is het alleen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid of zit er ook een zakelijke kant voor KPN aan?

"KPN staat midden in de samenleving en heeft met de sponsoring van het schaatsen, het Rijksmuseum en het eigen KPN Mooiste Contact Fonds mooie evenwichtige maatschappelijke partnerships. Het TEAMKPN Sportfonds helpt sportteams financieel op weg naar unieke sportprestaties, maar zorgt door activaties ook voor meer aandacht voor deze vaak onderbelichte sport door exposure op de KPN-platformen. Daarnaast zijn de ondersteunde teams voor onze KPN collega’s mooie voorbeelden die laten zien dat teamprestaties alleen kunnen worden bereikt door samenwerking, leiderschap, commitment en hart voor de zaak, iets waar binnen ons bedrijf veel aandacht aan wordt besteed. En natuurlijk zit er ook een ‘zakelijke’ kant aan het TEAMKPN Sportfonds. Als tegenprestatie voor onze steun vragen we aan alle teams traditionele sponsorrechten als exposure van ons fonds op shirts en boarding en kaarten voor onze klanten. Hiermee helpen de betreffende sporten het Sportfonds op de kaart te zetten."

Gaat het om heel specifieke projecten?

"Het is een gealloceerde gift op basis van het projectplan, waarbij we zoals gezegd natuurlijk wel tegenprestaties vragen. We kunnen een bijdrage bijvoorbeeld ook in twee termijnen betalen. Dan maken we als het ware een tweetrapsraket op basis van tussentijdse prestaties. Ook vragen we de teams om te helpen ons TEAMKPN Sportfonds op de kaart te zetten door het actief in de media te noemen en uit te leggen wat we doen. Net als bij het schaatsen letten we daar vanuit KPN scherp op. Afspraak is afspraak."

Wat maakt dit zo’n innovatief sponsorproject?

"Het innovatieve is dat het fonds sporten voor bepaalde tijd ondersteunt met het doel om ze terug te brengen op ‘olympisch niveau’. Het mooiste zou zijn dat de sporten (weer) worden opgenomen binnen de kernsporten van NOC*NSF. Twee keer per jaar beoordeelt een onafhankelijke beoordelingscommissie projectvoorstellen op inhoud, reputatie, kwaliteit, haalbaarheid, doelstellingen en reële begrotingsopzet."

"Het doel is sporten terug te brengen op Olympisch niveau"

Mark Versteegen, directeur Sponsoring KPN

Van wie kwam het idee?

"Het is eigenlijk iets dat spontaan en geleidelijk is ontstaan. Een aantal mensen vond de kwalificatie van het basketballteam voor het EK zo bijzonder dat men vond dat KPN daar wellicht iets mee moest doen. Maar aangezien het niet pastte in het beleid konden we er eigenlijk niks mee. Toen zijn we iets gaan bedenken waarmee dit soort unieke prestaties toch kunnen worden beloond. Letterlijk om sporten die het verdienen een steuntje in de rug te geven. Een aantal mensen, waaronder KPN's CEO Eelco Blok, sportmarketeer Frank van den Wall Bake en Patrick Wouter van den Oudenweijer, maatschappelijk marketeer Michael Amiabel en ikzelf als verantwoordelijke voor sponsoring binnen KPN, heeft het concept toen verder uitgedacht."

Is het eigenlijk niet de taak van instanties als Lotto of NOC*NSF om dit financieel te ondersteunen?

"Het is heel goed dat er in Nederland wordt gefocust op een aantal kansrijke sporten die in potentie medaillekansen hebben op de Olympische Spelen. De jaarlijkse Lotto-inkomsten nemen momenteel snel af en NOC*NSF moet daarom keuzes maken. Het TEAMKPN Sportfonds kan op termijn en met hulp van andere partners van de Nederlandse topsport uitgroeien tot een kraamkamer voor potentiële nieuwe olympische medailles van teams waar je het nooit van zou verwachten. Dan is het fonds pas echt af!"

Er is de komende vier jaar maximaal 200.000 euro per jaar beschikbaar om te verdelen onder één of meerdere projecten. Dat is niet te vergelijken met jullie andere fonds: het KPN Mooiste Contact Fonds waar inmiddels miljoenen in omgaan. Moet het wel die omvang krijgen?

"Het doel is om het budget de komende jaren fors uit te breiden. Echter niet vanuit KPN. We blijvende de komende vier jaar maximaal 200.000 euro per jaar investeren. We willen andere bedrijven uitnodigen mee te gaan doen en het fonds samen sterker te maken, ook financieel. Een beetje zoals het prachtige 1% FairShare-concept van het Fonds Gehandicaptensport. Het liefst doen we dat samen met NOC*NSF en de Partners in Sport." 

Hoe is het met de bereidheid om mee te doen?

"We willen het fonds eerst stand-alone op de kaart zetten en een paar jaar laden. Ondertussen verkennen we de mogelijkheden voor uitbreiding met andere bedrijven. Hier zijn we echter nog niet actief mee begonnen. We zijn ook pas een halfjaar onderweg."

De eerste twee projecten zijn het Nederlandse herenbasketballteam en het Nederlandse waterpoloteam. Tevreden over de 'investering' tot nu toe?

"De basketballers hebben geweldig gepresteerd op het EK, hebben zelfs een wedstrijd gewonnen, maar zijn helaas niet door de groepsfase gekomen. Maar heel Europa heeft gezien dat het team de komende jaren alleen maar beter kan worden. Ook de drie in Nederland gespeelde en uitverkochte oefenwedstrijden waren een waar spektakel. Voor wat het mannenwaterpoloteam van coach Robin van Galen betreft zitten we nog midden in het traject. Het team heeft zich voor het eerst in jaren gekwalificeerd voor het EK en maakt nog steeds kans op kwalificatie voor de Spelen in Rio. Dat zou echt een unieke prestatie zijn van het team dat zich eigenlijk pas in 2020 wilde kwalificeren."

Wat hebben jullie geleerd van deze eerste projecten? Hebben jullie zaken aangepast?

"We merken dat veel sportorganisaties en topsportteams ons nog niet weten te vinden. Best apart, want er ligt geld klaar voor partijen met kans op succes en goede plannen. Ook krijgen we veel aanvragen van individuele sporters. We wijken echter niet van onze teamdoelstellingen af, anders schep je precedenten. Vooralsnog hebben we de richtlijnen nog niet veranderd en de doelstelling staan als een huis: sportteams helpen naar een unieke of totaal onverwachte topprestatie."

Is al bekend welke de volgende projecten zijn?

"Ja, in 2016 gaan we door met waterpolo en beginnen we met het damessoftbalteam en het Nederlandse mannencurlingteam. Dit team is helaas onlangs gedegradeerd naar de B-groep, maar heeft via een omweg nog steeds kans op kwalificatie voor de Spelen in Korea. Dat zou een unieke prestatie zijn. Ook hebben we besloten de basketballers nog een klein steuntje in de rug te geven door ook begin 2016 nog een bedrag naar hen over te maken voor follow-upactiviteiten na het EK."

Met het Mooiste Contact Fonds zijn jullie behoedzaam omgegaan met de communicatie. Jullie hebben dat pas na acht jaar meer publieke bekendheid gegeven. Nu is er direct gecommuniceerd via een grote perspresentatie op het Museumplein. Sport is makkelijker om te communiceren?

"Het KPN Mooiste Contact Fonds (MCF) verbindt kwetsbare groepen met de samenleving. We hebben projecten voor bijvoorbeeld eenzame ouderen, langdurig zieke kinderen, mensen met een beperking, nierpatiënten en mensen met Alzheimer. We zetten onze eigen KPN-mensen, producten, diensten en geld in om samen met maatschappelijke organisaties te strijden tegen het toenemende probleem van eenzaamheid. Het MCF was in eerste instantie gericht op KPN-medewerkers en zeker niet op bekendheid naar buiten. Na verloop van tijd kregen we echter zo vaak te horen dat we met het KPN MCF naar buiten moesten gaan dat we besloten er een campagne op te zetten om het fonds meer op de kaart te zetten. Bij het TEAMKPN Sportfonds liggen de doelen totaal anders. We helpen partijen op weg naar een grote prestatie en dat mag Nederland best weten. Het ligt overigens niet in de planning ook hier een campagne op te zetten. De sport zelf moet ons fonds groot en bekender maken."

Waren jullie verrast door de grote aandacht die de lancering kreeg?

"De topsport in Nederland heeft het financieel moeilijk. Initiatieven die meer geld en middelen opleveren krijgen sowieso aandacht. Daarnaast is het TEAMKPN Sportfonds een sympathiek initiatief met gerenommeerde namen in de beoordelingscommissie en het is een totaal nieuw maatschappelijk sponsorconcept. Genoeg voor mooie publiciteit. Leuk voor de sport en leuk voor KPN."

Volgend jaar loopt jullie contract met de KNSB af. Is het voorstelbaar dat jullie niet verlengen en meer effort in het Sportfonds gaan stoppen? Eventueel met een aantal KNSB-projecten als onderdeel?

"Nee, onze sponsoring van het schaatsen en de activiteiten van het TEAMKPN Sportfonds staan helemaal los van elkaar en dat blijft wat mij betreft de komende jaren ook zo."

Hoe past het TEAMKPN Sportfonds in de huidige contentmarketingstrategie en -synergie van KPN?

"Momenteel kijken we naar een manier waarop we de content van de door het fonds gesponsorde sportteams ook op onze kanalen kunnen gaan brengen. Dit is alleen nog niet concreet, maar work in progress."

Het interview met Mark Versteegen is geschreven door Ad Maatjens - sponsorreport.nl

Het TEAMKPN Sportfonds
Het TEAMKPN Sportfonds is begin 2015 door KPN opgericht met het doel om topsportteams die niet vallen binnen het kernsportenbeleid van NOC*NSF tijdelijk te ondersteunen op weg naar opvallende en unieke topprestaties. Jaarlijks investeert het fonds € 200.000 in projecten. Op termijn zoekt het fonds samenwerking met meerdere grote bedrijven in Nederland zodat nog meer sporten kunnen worden ondersteund. Lees hier meer over de werkwijze en criteria.

Vorige / volgende: